Ateliér DPK - Projekty Brno – odborné projektování

Přemostění dálnice D2 - projekty Brno

Potřebujete kvalitní projektovou dokumentaci? Hledáte odbornou kancelář s dlouholetými zkušenostmi z projektování? Pro vaše projekty v Brně a okolí vypracujeme projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi dle vašich požadavků!

Ateliér DPK-Projekty Brno se zabývá níže uvedenými službami:

 • komplexní zajištění v oblasti projektování,
 • projektování pro oblast dopravního inženýrství,
 • projektování v oblasti tvorby evidence majetku měst,
 • projektování pro oblast pozemního stavitelství.

Ateliér DPK-Projekty Brno realizuje vedle běžného projektování pro oblast staveb také velký počet projektů v rámci veřejných zakázek.

Proč využít služeb Ateliéru DPK-Projekty Brno pro projektování vašich staveb?

Hlavní výhodou spolupráce s naší firmou je především individuální přístup k vašim projektům. Na základě tohoto faktu dokážeme řešit projektování vašich staveb a dalších zakázek individuálně dle vašich konkrétních požadavků. V rámci projektování vykonáváme veškeré stupně projektové dokumentace, tj. úvodní studie, konkrétní projekty i vyřizování dokumentace typu stavebního povolení. Ateliér DPK-Projekty Brno pro vás vyhotoví také položkové rozpočty a veškerou realizační dokumentaci. Vyřídíme za vás taktéž veškeré stupně povolení stavby a samozřejmě i jednání s úřady a orgány statní správy.

Veškeré výše uvedené činnosti související s projektováním v rámci činnosti Ateliéru DPK-Projekty Brno, zajišťuje tým 5 odborníků v oblasti projektování dopravních staveb a 5 odborníků z oblasti projektování pozemních staveb.


V rámci projektování a řešení projektů provádíme níže uvedené kroky:

 • projekty pro vydání územního rozhodnutí (DÚR),
 • projekty pro vydání stavebního povolení (DSP),
 • projekty pro zadání stavby (DZS),
 • realizační projekty (RD),
 • inženýrská činnost,
 • autorský dozor,
 • generely dopravy,
 • pasporty pozemních komunikací,
 • výpočty kapacit křižovatek a silničních úseků,
 • stavební studie,
 • projekty průmyslové výstavby a další služby projektování