Služby projekční kanceláře Brno

Projekční kancelář Brno

Na této stránce najdete přehled služeb, které naše projekční kancelář poskytuje pro zájemce o projekty dopravních i pozemních staveb. Hledáte-li osvědčenou projekční kancelář s dlouholetými zkušenostmi a se zázemím odborného týmu, pak se obraťte na naši projekční kancelář. Veškeré služby z dané oblasti pro vás provedeme s ohledem na individuální požadavky. Naše projekční kancelář pro vás zajistí nejen vyhotovení projektů, ale celkovou komunikaci s úřady a orgány veřejné sféry – kompletně pro vás vyřešíme danou oblast, abyste se mohli soustředit na ostatní důležité věci.

Projekční kancelář pro vás zajistí:

 • projekty pro vydání územního rozhodnutí (DÚR),
 • projekty pro vydání stavebního povolení (DSP),
 • projekty pro zadání stavby (DZS),
 • realizační projekty (RD),
 • dokumentace pro výběr zhotovitele stavby,
 • inženýrská činnost,
 • autorský dozor.

Služby projekční kanceláře v oblasti projekce dopravních staveb:

 • projekty křižovatek včetně světelného signalizačního zařízení,
 • dopravní části územních plánů obcí, měst a územních celků,
 • projednání odchylných řešení od ČSN (dříve výjimky z ČSN).

Služby projekční kanceláře v oblasti dopravního inženýrství:

 • generely dopravy,
 • dopravní průzkumy a modely individuální automobilové dopravy,
 • dopravní průzkumy a modely městské hromadné dopravy,
 • anketní dopravní průzkumy,
 • výpočty kapacit křižovatek a silničních úseků,
 • návrhy svislého a vodorovného dopravního značení,
 • návrhy světelného signalizačního zařízení.

Služby projekční kanceláře v oblasti tvorby evidence majetku měst:

 • pasporty pozemních komunikací,
 • pasporty dopravního značení,
 • kvality povrchů,
 • průzkumy statické dopravy.

Služby projekční kanceláře v oblasti projekce pozemních staveb:

 • stavební studie,
 • projekty občanské a bytové výstavby,
 • projekty průmyslové výstavby,
 • projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí,
 • zajištění pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, o povolení stavby,
 • autorský dozor v průběhu výstavby, dokumentace skutečného provedení stavby.

V případě jakéhokoliv dotazu či poptávky služeb naší projekční kanceláře prosím volejte na tel.: 541 240 616.