Projekce dopravních staveb

Stavební úpravy křižovatek na Přikrylově náměstí – I. a II. etapa - Prostějov

stavební úpravy křižovatek na přikrylově náměstí
stavební úpravy křižovatek na přikrylově náměstí
 

Popis projektu:
Ve studii byly vypracovány varianty úprav dvou sousedních křižovatek na Přikrylově náměstí. Vzhledem k tomu, že městský okruh v Prostějově je řízen SSZ, byla z navržených kombinací projektována a následně i realizována varianta dvou odsazených stykových křižovatek s řízením SSZ.

Rozsah: studie, DUR, DSP
Forma účasti: variantní řešení, vypracování výsledné varianty
Doba: studie - prosinec 2000, DUR – květen 2001, DSP – srpen 2002
Realizace: podzim 2002