Projekce dopravních staveb

ZŠ Tuháčkova 25, Brno

Popis projektu:
V cílem projektu bylo rozšíření parkovacích ploch u stávající bytové zástavby. Byla vybudována nová obslužná komunikace k objektu školy spolu se zřízením celkem 44 parkovacích stání a v rámci rekonstrukce objektu základní školy byla před hlavním vstupem vybudována nová vstupní zpevněná plocha s návazností na stávající chodníky.

Rozsah: DUR, DSP, TD
Forma účasti: vypracování řešení
Doba: červen 2005, květen 2006
Realizace: 2006