Projekce dopravních staveb

Technická studie silnice I/43 v úseku Česká – Kuřim

technická studie silnice i/43 v úseku česká – kuřim
technická studie silnice i/43 v úseku česká – kuřim
 

Popis projektu:
Studie řešila přestavbu stávající silnice I/43 v délce cca 6,5km v úseku od křižovatky R43 se silnicí II/385 (směr Kuřim, Čebín) po obec Lipůvka, kde navazuje na uvažovaný obchvat obce. Při projektu byly dodrženy parametry pro kategorii R26,5/100. Podrobně byly zpracovány dvě výsledné varianty s mimoúrovňovými napojeními stávajících komunikací.

Rozsah projektu: podrobná technická studie
Forma účasti: návrh a vypracování řešení
Doba: září – prosinec 2002