Projekce dopravních staveb

Studie křižovatky silnice II/152 a ulic Havlíčkova a U vlečky - Modřice

studie křižovatky silnice ii/152 - modřice
studie křižovatky silnice ii/152 - modřice
 

Popis projektu:
Cílem studie je zhodnotit stav na stávajícím dopravním křížení komunikací II/152 a ul. Havlíčkova a navrhnout vhodné dopravní a konstrukční řešení, které tuto situaci zlepší a zvýší bezpečnost dopravy jak silniční, tak i pro pěší.