Projekce dopravních staveb

Rozšíření DC Kaufland - III. a IV. etapa

rozšíření dc kaufland - iii. a iv. etapa
 

Popis projektu:
III. etapa
V rámci této etapy dojde k rozšíření stávající budovy DC o cca 70m severním směrem. Adekvátně k tomuto rozšíření bude na východní a severní straně rozšířena také zpevněná plocha v areálu, a to ve stejných šířkových dimenzích, jako jsou plochy stávající. Rozšíření dozná také stávající parkoviště nákladních vozidel.

IV. etapa
V rámci této etapy dojde k výstavbě nového objetu DC Kaufland cca 64m jižně od stávajícího objektu. Areálové komunikace kolem nové budovy budou napojeny na jižní hranici ploch stávajících. Součástí této etapy je také návrh nového parkoviště pro osobní vozidla, které bude dopravně napojeno na okružní křižovatku u Olympie.

Rozsah projektu: RD, TD