Projekce dopravních staveb

Rekonstrukce stávajícího parkoviště u bytového domu Horácké náměstí č. 6 a 7

rekonstrukce parkoviště horácké náměstí
rekonstrukce parkoviště horácké náměstí
rekonstrukce parkoviště horácké náměstí
rekonstrukce parkoviště horácké náměstí
rekonstrukce parkoviště horácké náměstí
rekonstrukce parkoviště horácké náměstí
rekonstrukce parkoviště horácké náměstí
 

Popis projektu:
Řešené území se nachází v obvodu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora.Stavební úpravy parkoviště spočívají v nahrazení stávajících obrusných vrstev vozovky a zajištění organizace dopravy na parkovišti tak, aby došlo ke zvýšení počtu parkujících vozidel. V rámci stavebních úprav dojde k nahrazení stávajících obrubníků dotčených stavbou.

Rozsah: RD