Projekce dopravních staveb

Rekonstrukce křižovatky 3.19 Kaštanová x Hněvkovského - Brno

Popis projektu:
Rekonstrukce křižovatky byla navržena z důvodu požadavku dovedení jízdního pruhu kolektoru dálnice D2, vybudovaného v rámci stavby přemostění D2 pro Shopping Park Ikea Brno, až do jmenované křižovatky a požadavku fyzického oddělení tohoto pruhu od jízdních pruhů dálnice.

Rozsah projektu: DUR, DSP
Forma účasti: vypracování řešení
Doba: 2001