Projekce dopravních staveb

Rekonstrukce autobusového nádraží, Jeseník

rekonstrukce autobusového nádraží, jeseník
rekonstrukce autobusového nádraží, jeseník
rekonstrukce autobusového nádraží, jeseník
 

Popis projektu:
Nutnost rekonstrukce je vyvolána špatným stavebně technickým stavem výpravní budovy, špatným stavem chodníků, zastřešení autobusových nástupišť a stávající nevyhovující přechod pro chodce přes komunikaci.
Hlavním důvodem pro realizaci stavby je zhodnocení pozemku jako možnost rekonstrukce autobusového nádraží pro veřejnou autobusovou dopravu. Důvodem stavby je také nadbytečný objem výpravní budovy a chybějící infrastruktura nádraží běžná v obdobných městech velikosti Jeseníku.
Rekonstrukcí autobusového nádraží dojde k podélnému řazení autobusů, vybudování nových zpevněných ploch, dostatečný počet parkovacích stání a dále bude doplněn přechod pro chodce o dopravní ostrůvek, který bude osázen zelení a doplněn o reflexní oka.
Vzhledem k nutnosti zabezpečit dopravu v předmětném území je potřeba zajistit výstavbu v jednotlivých etapách.

Rozsah projektu: DSP, RD, TD
Realizace: 06/ 2009