Projekce dopravních staveb

Přeložka silnice I/51 – ulice Pančava - Hodonín

přeložka silnice i/51 – ul. pančava - hodonín
 

Popis projektu:
Dokumentace se zabývala přeložkou silnice I/51 v Hodoníně, která se stane součástí plánovaného obchvatu centra města. Nová komunikace bude napojena na stávající ulici Velkomoravskou v místě křižovatky s ulicí Dvořákovou, kde bude vybudována nová okružní křižovatka. Na opačném konci bude přeložka silnice I/51 napojena na stávající stav v místě styku ulic Sadová a Pančava.

Rozsah projektu: technická studie, DUR
Forma účasti: variantní řešení, vypracování výsledné varianty
Doba: červen 2005