Projekce dopravních staveb

Okružní křižovatka Plumlovská x Domamyslická – Prostějov

okružní křižovatka prostějov i.
okružní křižovatka prostějov ii.
okružní křižovatka prostějov iii.
okružní křižovatka prostějov iv.
 

Popis projektu:
Předmětem projektu byla přestavba stávající křižovatky na okružní. Pro větší bezpečnost cyklistů byl jejich pohyb na křižovatce oddělen na stezky pro cyklisty a bylo i navrženo osvětlení cyklistických přejezdů. V místě výstavby okružní křižovatky se nacházel kamenný kříž na betonovém podkladě. Tento kříž byl přemístěn.

Rozsah: DUR, DSP
Forma účasti: vypracování řešení, vedení projektu
Doba: únor – prosinec 2007
Realizace: léto 2008