Projekce dopravních staveb

Prodejna potravin Lidl – Vyškov a Brno - Lesná

prodejna potravin lidl – vyškov
prodejna potravin lidl – vyškov
prodejna potravin lidl – brno - lesná
 

Popis projektu:
V rámci projektu bylo řešeno napojení areálu na stávající komunikační síť (ve Vyškově včetně úpravy SSZ křižovatky), příjezd vozidel zásobování a zásobovací dvůr, parkoviště pro zákazníky a přístupové cesty pro pěší.

Rozsah: DSP, TD, RD
Forma účasti: vypracování řešení
Doba: 01 - 06/20002 – Vyškov, 04 - 07/2002 – Brno-Lesná
Realizace: červenec 2002 – Vyškov, podzim 2002 – Brno - Lesná