Projekce dopravních staveb

Prodejna potravin Lidl - Blansko a Brno - Líšeň

prodejna potravin lidl - blansko a brno - líšeň
prodejna potravin lidl - blansko a brno - líšeň
prodejna potravin lidl - blansko a brno - líšeň
 

Popis projektu:
V rámci projektu bylo řešeno napojení areálu na stávající komunikační síť (ve Vyškově včetně úpravy SSZ křižovatky), příjezd vozidel zásobování a zásobovací dvůr, parkoviště pro zákazníky a přístupové cesty pro pěší.

Rozsah: DSP, TD, RD
Forma účasti: vypracování řešení
Doba: 04 - 07/2004 – Blansko, 05/2004 - 05/2005 – Brno - Líšeň
Realizace: podzim 200 – Blansko, léto 2005 - Brno - Líšeň