Projekce dopravních staveb

Generel dopravy města Hodonín

generel dopravy hodonín
generel dopravy hodonín
generel dopravy hodonín
generel dopravy hodonín
Generel dopravy Hodonín
Generel dopravy Hodonín
 

Popis projektu:
Cílem projektu bylo zmapovat stávající dopravní stav a to jak z hlediska intenzit dopravy, tak i z pohledu stavebních řešení.

Rozsah: dopravní průzkum, model dopravy, návrh řešení problémových míst
Forma účasti: zpracování průzkumu, grafické přílohy
Doba: červen 2000 – duben 2001