Projekce dopravních staveb

Galerie Vaňkovka Brno – obchodně společenské centrum

galerie vaňkovka brno – obchodně společenské centrum
galerie vaňkovka brno – obchodně společenské centrum
 

Popis projektu:
Projekt zahrnoval dopravní napojení, řešení zpevněných ploch v okolí centra a návrh organizace parkování v objektu. Objekt je umístěn mezi stávající komunikace. V objektu jsou pro parkování vyhrazena dvě podlaží, pro zásobování jsou navrženy dva dvory a pro pěší pak propojení k ÚAN Zvonařka, včetně dvou lávek přes frekventované komunikace.

Rozsah: DUR, DSP
Forma účasti: vypracování řešení, návrhy přechodného dopravního značení pro realizaci
Doba: duben 2003, duben 2004
Realizace: podzim 2004 – jaro 2005