Projekce dopravních staveb

ČSPH ESSO v lokalitě Rohlenka (dálnice D1)

čsph esso v lokalitě rohlenka (dálnice d1)
čsph esso v lokalitě rohlenka (dálnice d1)
čsph esso v lokalitě rohlenka (dálnice d1)
čsph esso v lokalitě rohlenka (dálnice d1)
 

Popis projektu:
Území pro návrh čerpací stanice se nachází na km 206,8 dálnice D1 na levé straně v místě stávající dálniční odpočívky. Výškově je odpočívka umístěna cca 12 km nad niveletou dálnice, nájezdová rampa dosahuje podélného sklonu 9% a sjízdná rampa 8%. Čerpací stanice byla navržena do prostoru stávajícího křížení ramp s komunikací odpočívky a s komunikací napojující silnici III/4179 (směr obec Tvarožná). Při návrhu byl zohledněn i požadavek na odstavná stání kamionů.

Rozsah projektu: studie
Forma účasti: variantní řešení
Doba: 2003, září 2004