Aktuality - Projekce dopravních staveb

Dřevozpracující závod Čáslav

dřevozpracující závod čáslav
dřevozpracující závod čáslav
 

Popis projektu:
Výrobní areál na zpracování dřeva je situován v průmyslové zóně města Čáslav na místě původní pily. Pro zahájení výstavby bylo třeba navrhnout vybudování nového, vhodněji umístěného vjezdu do areálu z Chrudimské ulice. Výstavba byla realizována ve dvou etapách.I.etapa výstavby byla převážně realizována na plochách stávajícího areálu, 2. etapa byla realizována převážně na zemědělských plochách.

Veškeré zpevněné plochy a komunikace jsou navrženy s cementobetonovým povrchem. Komunikace v areálu jsou navrženy jako soukromé účelové komunikace. Provoz vozidel v areálu bude podléhat provoznímu řádu.

Po zpevněných plochách se počítá s volným pohybem chodců - zaměstnanců. Nejsou navrhovány žádné plochy pro pěší.

Realizace: 06/2008 – 12/2009
Zastavěná plocha: 40 198m2
Rozsah projektu I. etapa: DUR, DSP, TD, DPS
Rozsah projektu II. etapa: DUR, DZS, DSP, DPS