Projekce dopravních staveb

CTZONE Brno - Škrobárny

CTZONE Brno - Škrobárny
CTZONE Brno - Škrobárny
CTZONE Brno - Škrobárny
 

Popis projektu:
Jedná se o projekt komunikací a zpevněných ploch pro zamýšlenou přestavbu areálu bývalých Škrobáren v Brně. Areál je dopravně napojen na ul. Masná dvěma vjezdy, jedním pak na ul. Dornych. Demolované objekty budou nahrazeny novými objekty pro drobnou výrobu a administrativu, zachovávané objekty budou rekonstruovány.

Rozsah projektu: DUR, DSP, TD
Forma účasti: vypracování řešení, vedení projektu
Doba: únor 2006 - 2007
Realizace: I. etapa – podzim 2006, II. etapa - 2007