Projekce dopravních staveb

Brněnská průmyslová zóna Černovické teras

a) CTPark Brno – objekt A.2.2
b) CTPark Brno – objekt B.1.1

ctpark brno – objekt a.2.2
ctpark brno – objekt b.1.1
ctpark brno – objekt b.1.1
 

Popis projektu:
V obou případech se jednalo o skladovou průmyslovou halu, kdy bylo nutné vyřešit dopravní napojení zásobovacích dvorů a parkovišť pro osobní automobily na stávající komunikační síť a přístupové trasy pro pěší. Součástí projektu bylo i odvodnění zpevněných ploch a HTÚ.

Rozsah projektu: DSP, TD
Forma účasti: vypracování řešení, vedení projektu
Doba: a) říjen 2005 - únor 2006; b) listopad 2006 - únor 2007
Realizace: a) jaro - léto 2006; b) jaro - léto 2007