Projekce dopravních staveb

Okružní křižovatka Brněnská – Okružní - Prostějov

Okružní křižovatka Brněnská – Okružní
Okružní křižovatka Brněnská – Okružní
Okružní křižovatka Brněnská – Okružní
 

Popis projektu:
Jednalo se o přestavbu stávající průsečné křižovatky s hlavním dopravním směrem po ulici Brněnské (silnice II/433), obě napojení ulice Okružní byla řešena jako vedlejší s povinností „stůj, dej přednost v jízdě“ kvůli špatným rozhledovým poměrům a z důvodu velké intenzity dopravy na ulici Brněnské. Díky zbourání vrátnice bývalé nemocnice s částí přilehlého oplocení byla realizace okružní křižovatky možná.

Rozsah: DSP
Forma účasti: vypracování řešení, vedení projektu
Doba: červen 2006
Realizace: podzim 2006