Projekce pozemních staveb

Areál FV-Plast, a.s., Čelákovice

Čelákovice
Čelákovice
Čelákovice
 

Popis projektu:
Jedná se o novostavbu a přístavbu výrobní haly a trafostanice. Zakázka je realizována v bývalém závodě Škoda v Čelákovicích u Prahy. Ke stávající výrobní hale, která byla přestavěna, byla přistavěna nová moderní výrobní hala tvořící urbanisticky a opticky jeden celek se starou halou. Nová hala je řešena pomocí nosné, ocelové konstrukce opláštěna panelovým, obvodovým systémem.

Rozsah projektu: DUR, DSP, RD
Forma účasti: vypracování řešení, vedení projektu
Doba: 2007 - 2008
Realizace: 2007