Projekce dopravních staveb

Studie - přestupní terminál IDS, Kyjov

Studie - přestupní terminál IDS, Kyjov
Studie - přestupní terminál IDS
Studie - přestupní terminál IDS, Kyjov
Studie - přestupní terminál IDS, Kyjov
Studie - přestupní terminál IDS, Kyjov
Studie - přestupní terminál IDS, Kyjov
 

Popis projektu:
Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících zpevněných ploch u vlakového nádraží za účelem výstavby nového přestupního terminálu, který bude sloužit jak pro dopravu ISD tak pro místní MHD. V současné době je zpevněná plocha před výpravní budovou neorganizovaná, je zde nedostatek parkovacích stání, autobusy nemají možnost otáčení, chodci nemají jasně vymezené pěší trasy a odstavovaní kol není v současné době řešeno. Výstavbou přestupního terminálu dojde ke zlepšení dopravní situace.

Předpokládané zahájení výstavby: duben 2009
Předpokládané ukončení výstavby: listopad 2009