Veřejné zakázky - Projekce dopravních staveb

Rozšíření komunikace Bochořákova

Rozšíření komunikace Bochořákova
Rozšíření komunikace Bochořákova
 

Popis projektu:
Projekt se zabývá návrhem rekonstrukce ulice Bochořákova v Brně, přilehlých chodníků a parkovacích stání; to vše za účelem zkapacitnění a prodloužení ulice Bochořákova v Brně. Navrhovanou rekonstrukcí a zkapacitněním ulice Bochořákova dojde k řádnému dopravnímu napojení území s novou výstavbou rodinných a bytových domů na jejím severním konci.

Rozsah: DUR, DSP, RD

Milovníci golfu, nezůstávejte přes zimu doma! Využijte možností, které vám dává adventure Brno minigolf. Přijďte zatrénovat patování.