Projekce dopravních staveb

Rekonstrukce stávajícího parkoviště u bytového domu Horácké náměstí č. 6 a 7

Rekonstrukce parkoviště Horácké náměstí
Rekonstrukce parkoviště Horácké náměstí
Rekonstrukce parkoviště Horácké náměstí
Rekonstrukce parkoviště Horácké náměstí
Rekonstrukce parkoviště Horácké náměstí
Rekonstrukce parkoviště Horácké náměstí
Rekonstrukce parkoviště Horácké náměstí
 

Popis projektu:
Řešené území se nachází v obvodu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora.Stavební úpravy parkoviště spočívají v nahrazení stávajících obrusných vrstev vozovky a zajištění organizace dopravy na parkovišti tak, aby došlo ke zvýšení počtu parkujících vozidel. V rámci stavebních úprav dojde k nahrazení stávajících obrubníků dotčených stavbou.

Rozsah: RD
Tip pro milovníky domácího koupání. Plastové bazény jsou nejen odolné, ale vynikají především snadností instalace. Také provoz je téměř bez větších nároků.