Aktuality - Dopravní projekce, rok 2009

Stavební úpravy okružní křižovatky ulic Keplerova – Přerovská, Olomouc

Stavební úpravy okružní křižovatky, Olomouc
Stavební úpravy okružní křižovatky, Olomouc
 

Popis projektu:
Okružní křižovatka (dále jen OK), jejíž rekonstrukcí se tato dokumentace zabývá, se nachází na jižním cípu Olomouce v městské části Holice. V současné době je křižovatka řešena jako čtyřramenná OK s jedním jízdním pruhem na okružním pásu a jednopruhovými vjezdy a výjezdy.

Základním prvkem rekonstrukce je tedy rozšíření stávajícího ramena od centra Olomouce na 4 pruhy, 2 na vjezdu a 2 na výjezdu.

Rozsah projektu: RD, TD.ok