Aktuality - Projekce dopravních staveb

Areál Sportovní, Brno – Královo Pole

Areál Sportovní, Brno – Královo Pole
Areál Sportovní, Brno – Královo Pole
 

Popis projektu:
Projekt se zabývá výstavbou komunikací a chodníků potřebných pro napojení Areálu Sportovní na stávající komunikace a s tím souvisejících přeložek inženýrských sítí. Na ulici Sportovní bude zrušeno levé odbočení k Nákupnímu centru Královo Pole, vjezd bude umožněn přes okružní křižovatku na ulici Sportovní.
Stavební objekt řeší rozšíření ulice Sportovní od dostavované OK směrem do centra města. Dojde k rozšíření stávající obousměrné dvoupruhové komunikace na komunikaci čtyřpruhovou, dva pruhy směrem na Svitavy, dva pruhy směrem do centra města.

Rozsah projektu: DURko