Projekce dopravních staveb

Office Park Heršpická Brno

Office Park Heršpická Brno
Office Park Heršpická Brno
 

Popis projektu:
Office Park Heršpická je soubor administrativních budov, každá z nich má podzemní garáže. Dopravně je celý areál napojen na čtyř pruhovou komunikaci I.třídy (ul.Heršpická). Projekt řešil úpravu této komunikace (odbočovací a připojovací pruhy) včetně návrhu křižovatky se SSZ, obslužné komunikace v areálu včetně napojení podzemních garáží, přístupové cesty pro pěší a cyklistické stezky.

Rozsah: DUR, DSP, TD
Forma účasti: vypracování řešení, návrh organizace garáží
Doba: leden 2005 – leden 2007
Realizace: září 2005 - doposud

.ok