Veřejné zakázky - Projekce dopravních staveb

II/422 Kyjov - křižovatka Palackého, Havlíčkova, Brandlova

Kyjov - křižovatka Palackého
Kyjov - křižovatka Palackého
Kyjov - křižovatka Palackého
 

Popis projektu:
Stavba okružní křižovatky byla navrhována z důvodu zlepšení organizace dopravy v místě stávající křižovatky ulic Palackého x Havlíčkova x Brandlova. Stávající situace křižovatky ulic Havlíčkova, Brandlova a U Sklepů je značně složitá. Do křižovatky částečně zasahují dvě okolní stavby. První je vjezd do čerpací stanice pohonných hmot, kde vzniká nepřehledný prostor s nejasným řešením předností v jízdě. Druhým místem je široký vjezd do ulice U Sklepů s následným rozdvojením ulice. Přes toto rameno křižovatky je veden i velmi dlouhý přechod pro chodce, jenž v současné době nevyhovuje normovým požadavkům.

Rozsah: DSP, PDPS, SP
Předpokládaný začátek výstavby: březen 2009
Předpokládané ukončení výstavby: prosinec 2009.ok