Projekce dopravních staveb

ČSPH ESSO v lokalitě Rohlenka (dálnice D1)

ČSPH ESSO v lokalitě Rohlenka (dálnice D1)
ČSPH ESSO v lokalitě Rohlenka (dálnice D1)
ČSPH ESSO v lokalitě Rohlenka (dálnice D1)
ČSPH ESSO v lokalitě Rohlenka (dálnice D1)
 

Popis projektu:
Území pro návrh čerpací stanice se nachází na km 206,8 dálnice D1 na levé straně v místě stávající dálniční odpočívky. Výškově je odpočívka umístěna cca 12 km nad niveletou dálnice, nájezdová rampa dosahuje podélného sklonu 9% a sjízdná rampa 8%. Čerpací stanice byla navržena do prostoru stávajícího křížení ramp s komunikací odpočívky a s komunikací napojující silnici III/4179 (směr obec Tvarožná). Při návrhu byl zohledněn i požadavek na odstavná stání kamionů.

Rozsah projektu: studie
Forma účasti: variantní řešení
Doba: 2003, září 2004
I v zimě se dá hrát golf. Hledáte adventure minigolf Brno? Máme nové moderní hřiště připravené pro milovníky golfu.