Veřejné zakázky - Projekce dopravních staveb

Cyklostezka Kostelec na Hané - Prostějov

Cyklostezka Kostelec na Hané - Prostějov
 

Popis projektu:
Navržená trasa cyklistické stezky je řešena jako souběžná komunikace se stávající železniční tratí z Kostelce na Hané do Prostějova a využívá stávající zpevněné a nezpevněné cesty podél železniční trati. Navržená stavba cyklistické stezky je situována z větší části v intravilánu města, koncová část se pak nachází již v extravilánu. Stavba kříží vodoteč Hloučela, proto zde proběhne výstavba lávky přes vodní tok. Z důvodu požadavku osvětlení cyklostezky v místě navrženého křížení ze silnicí č. II/449 je navržena samostatná sloupová konzola se solární jednotkou a akumulátorem, která zabezpečí přes noční dobu osvětlení přechodu.

Zahájení výstavby: březen 2009
Ukončení výstavby: září 2009
Nechce se vám uklízet? Buďte chytří a objednejte si úklid v Brně a jeho okolí! Úklid zařídíme za vás a levně.